Waterstof lektest

Voor een nauwkeurige lekdichtheidsbepaling van een gasinstallatie gebruikt Combigas waterstof leakdetectie-apparatuur. Met de leakdetector type ‘Sensistor 9012 XRS’ en de ‘Tracy’ kunnen lekkages in gassystemen zeer nauwkeurig opgespoord worden.
Naast lekkages kan er ook sprake zijn van diffusie in het gassysteem, die een nadelige invloed heeft op de gaskwaliteit. Diffusie wordt veroorzaakt door verontreinigingen vanuit de buitenlucht. Deze verontreiniging komt in het gassysteem via appendages en/of verbindingen. Deze zogenaamde ‘mini’ lekkages worden bij een standaard lekdichtheidsbepaling (waar alleen drukdaling over een tijdseenheid gemeten wordt) niet opgemerkt.

Download het productinformatieblad

BataviaHaven

Over ons

Meer dan 30 jaar specialist Combigas is al meer dan 30 jaar specialist in complexe gasinstallatietechniek voor medische-, industriële- en laboratoriumtoepassingen in Nederland. Zowel in ontwerp, aanleg en beheer van deze installaties. Daarnaast leveren wij de markt een groot aantal gasgerelateerde producten direct uit ons magazijn. Onze klanten waarderen het hoge kennisniveau van onze medewerkers.

Meer informatie